Hướng dẫn tạo và kích hoạt Swap

Giới thiệu Swap là khái niệm bộ nhớ ảo được sử dụng trên hệ điều hành Linux. Khi VPS/Server hoạt động, nếu hết RAM hệ thống sẽ tự động sử dụng một phần ổ cứng để làm bộ nhớ cho các ứng dụng hoạt động. Với những server không có […]

Tính năng VPC (Virtual Private Cloud) trên CMC Cloud

VPC (Virrtual Private Cloud) Tính năng VPC cho phép Khách hàng tạo ra môi trường mạng riêng ảo để kết nối nội bộ các thành phần trong hệ thống, Khách hàng có toàn quyền quản trị mạng riêng này bao gồm: tạo subnet, cấu hình loadbance, port forward, VPN, access-list,… […]

Tính năng VPC trên CMC Cloud

VPC (Virrtual Private Cloud) Tính năng VPC cho phép Khách hàng tạo ra môi trường mạng riêng ảo để kết nối nội bộ các thành phần trong hệ thống, Khách hàng có toàn quyền quản trị mạng riêng này bao gồm: tạo subnet, cấu hình loadbance, port forward, VPN, access-list,… […]

Tốc độ mạng Cloud Server là bao nhiêu?

Mạng nội bộ giữa các VM trên cùng hệ thống, cùng Data Center là: 100Gbps (miễn phí). Mạng ra ngoài Internet của mỗi 1 VM là: 500Mbps  dedicated– miễn phí. (có thể nâng cấp lên tối đa 20Gbps, có tính phí 300,000 VNĐ/100Mbps/tháng).

CMC Cloud hỗ trợ những hệ điều hành nào?

Hệ thống Cloud Server của CMC Telecom đã có sẵn 1 số hệ điều hành (template) đi kèm: CentOS: Bản CentOS 6.7 Bản CentOS 7.6 Bản CentOS đi kèm WordPress Bản CentOS đi kèm OpenVPN Ubuntu: Bản Ubuntu 14.04 Bản Ubuntu 16.04 Bản Ubuntu 18.04 Debian: Bản Debian 8 Fedora: […]