02. Mở rộng dung lượng ổ đĩa đang sử dụng

Các tình huống Phần này mô tả cách mở rộng dung lượng của đĩa EVS Đang sử dụng trên bảng điều khiển quản lý. Trạng thái Đang sử dụng cho biết rằng đĩa đã được gắn vào máy chủ . Bạn không cần phải tháo đĩa khi mở rộng đĩa Đang sử dụng. Để biết […]

01. Tổng quan mở rộng dung lượng ổ đĩa EVS

Năng lực mở rộng ổ đĩa là gì? Nếu dung lượng của đĩa hiện có không đủ, bạn có thể mở rộng dung lượng đĩa để tăng không gian lưu trữ. Cả hai đĩa hệ thống và đĩa dữ liệu đều có thể được mở rộng. Một đĩa hệ thống có […]

02. Danh sách các Image ( Updating )

OS Image Details OS Image Details CentOS Image names: CentOS 6.10 64bit CentOS 7.6 64bit CentOS 7.9 64bit CentOS 8.5 64bit Cloud-Init or Cloudbase-Init Regions: all Ubuntu Image names: Ubuntu 16.04 server 64bit Ubuntu 18.04 server 64bit Ubuntu 20.04 server 64bit Ubuntu 22.04 server 64bit Cloud-Init or Cloudbase-Init Regions: all […]

01. Quản lý Public Images

Public images do CMC Cloud cung cấp có thể được sử dụng với ECS, đi kèm với một bộ plug-in đặc biệt được cài đặt sẵn. Những image này sẵn sàng cho tất cả người dùng và hỗ trợ các hệ điều hành chính hiện nay. Phần này mô tả các […]

12. Gỡ ràng buộc EIPs

Phần này mô tả cách hủy liên kết EIP khỏi ECS . Tiến hành Đăng nhập vào bảng điều khiển quản lý. Chọn Elastic IP Chọn IP bạn muốn gỡ và bấm vào dấu 3 chấm chọn Disassociate

11. Đính kèm port

Phần này mô tả cách đính kèm port. Tiến hành Đăng nhập vào bảng điều khiển quản lý. Chọn Elastic IP Chọn IP bạn muốn gỡ và bấm vào dấu 3 chấm chọn Attach Port

10. Tổng quan về EIPs

Dịch vụ Elastic IP (EIP) cho phép các tài nguyên đám mây của bạn giao tiếp với Internet bằng địa chỉ IP công cộng tĩnh và băng thông có thể mở rộng. EIP có thể được liên kết hoặc không liên kết với các ECS , BMS, địa chỉ IP ảo, cổng NAT […]

09. Tạo Image

Bạn có thể sử dụng ECS ​​hiện có để tạo hình ảnh đĩa hệ thống, hình ảnh đĩa dữ liệu và hình ảnh ECS đầy đủ. Hình ảnh đĩa hệ thống: chứa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng để chạy các dịch vụ. Bạn có thể sử dụng hình […]

08. Tổng quan về Image

Image là mẫu ECS hoặc BMS chứa dữ liệu hệ điều hành hoặc dịch vụ và cũng có thể chứa phần mềm ứng dụng và phần mềm độc quyền, chẳng hạn như phần mềm cơ sở dữ liệu. Image có thể ở chế độ công khai, riêng tư hoặc chia sẻ. Dịch vụ […]

07. Đăng nhập vào một Windows ECS từ máy Mac

Phần này mô tả cách sử dụng công cụ đăng nhập từ xa để đăng nhập vào Windows ECS từ máy Mac. Trong phần này, công cụ đăng nhập từ xa Microsoft Remote Desktop cho Mac và ECS chạy Windows Server 2012 R2 Data Center 64bit được sử dụng làm ví dụ. Điều kiện tiên […]