New York Time và sự dịch chuyển lên “mây”

Những lợi ích rõ rệt khi chuyển lên “mây” là động lực giúp cho nhiều doanh nghiệp chuyển hẳn cơ sở dữ liệu, hạ tầng lên nền tảng điện toán đám mây. Tháng Tư vừa qua, nhiều nguồn tin cho biết New York Time, tờ báo lâu năm và danh […]