Các bước triển khai dịch vụ CDN CMC

1. Tạo account CDN CMC

Link https://cdn.cloud.cmctelecom.vn/register

2. Thêm site mới

  • Nhập tên site. Tên site giúp người dùng ghi nhớ site đã tạo để dễ dàng kiểm tra sau này ( Yêu cầu không được để trống).
  • Nhập đường dẫn gốc chứa dữ liệu bạn thông sử dụng thông qua cdn. Đường dẫn là domain hoặc ip của bạn đang sử dụng (Yêu cầu không được để trống và phải bao gồm https hoặc http).

Điền đầy đủ thông tin vào bấm Tạo site để tạo site CDN.

Kết quả sau khi khởi tạo Site thành công.

3. Add domain CDN theo tên miền riêng (công ty)

Trỏ subdomain cdn.domain.com với Record CNAME về đường dẫn CDN: 0ef0262e52889c4.cmccloud.com.vn

4. Cấu hình SSL trên CDN CMC

Nhập Tên miềnSSL key và SSL crt

CMC Cloud.

Was this article helpful?

Related Articles