Các tính năng CMC Private Cloud (VMware)

Bộ sản phẩm VMware vSphere bao gồm các sản phẩm với nhiều chức năng cho phép cung cấp đầy đủ các tính năng ảo hóa:

 • High Availability: đảm bảo tính liên tục của công việc khi một hệ thống có lỗi

 • Distributed Resource scheduler: Quản lý tập trung tài nguyên các server (host) thành 1 khối và tự động cân bằng tải.

 • vMotion: di chuyển nhanh chóng các máy ảo sang một hệ thống khác mà không có downtime

 • Fault Tolerance: đảm bảo tính liên tục của ứng dụng trong trường hợp server bị lỗi mà không bị mất dữ liệu

 • Distributed Power Management: tích hợp tính năng quản lý điện năng phân phối (DPM), sẽ đề cuất (hay tự động triển khai) các biện pháp giúp giảm tiêu thụ điện năng của cluster.

 • Hot add: cho phép mở rộng tài nguyên CPU, RAM của host mà không cần có downtime
 • Storage APIs for array integration: cho phép các bên thứ 3 sử dụng các APIs này cho các ứng dụng backup
 • Storage vMotion: di chuyển động các máy ảo sang các phân vùng storage khác mà không có downtime
 • Distributed Switch: quản lý tập trung và theo dõi các kết nối mạng sử dụng cluster-level
 • Host profile: tạo các máy ảo thông qua các template
 • Auto deploy: tự động triển khai các host với ESXi.
 • Storage DRS: tự động cân bằng tải trên storage

CMC Cloud

Was this article helpful?

Related Articles