Cách quy đổi CPU vật lý sang CMC Cloud Server

CPU (Central Prossesing Unit) hay còn gọi là trung tâm xử lý dữ liệu, hiểu một cách đơn giản đó chính là bộ não điều khiển hầu hết các thành phần trong hệ thống Server . Chức năng của CPU là xử lý và phân tích mọi dữ liệu khi được nhập vào. CPU sẽ xử lý mọi yêu cầu tính toán từ người dùng máy tính.

Với 4 dòng CPU phổ biến hiện nay được phân loại như sau: Bronze, Silver, Gold và Platinum

Các thông số CPU cần quan tâm: mã dòng CPU, Xung nhịp (GHz), tổng số Cores, tổng số luồng…

VD: Doanh nghiệp đang host dịch vụ Website trên Server vật lý cấu hình (CPU: Intel® Xeon® E3-1230, Ram: 2x 8G DDR3 1066/1333, HDD: 2x500G )

Bước1: Check thông số CPU trên vật lý

Bước 2: Vào trang CMC Cloud chọn cấu hình tương đương

Như vậy là bạn đã chọn xong cấu hình Cloud Server tương đương server vật lý hiện tại.

 

Was this article helpful?

Related Articles