Cài đặt wordpress chỉ với 1 nhấp chuột

Đón đầu xu hướng hỗ trợ khách hàng, CMC Cloud Server đã xây dựng được tiện ích Cài đặt wordpress chỉ với 1 nhấp chuột. Bài viết sau đây không chỉ hướng dẫn cách cài đặt wordpress mà còn giúp bạn bảo mật website hơn.

Để kích hoạt WordPress cho VM, bạn đăng nhập vào https://portal.cloud.cmctelecom.vn/
Trong mục “Deploy” (tạo lập dịch vụ), bạn chọn WordPress trong tab “One-click Apps” như hình dưới

Hướng dẫn cài đặt

 • Ứng dụng WordPress chạy trên hệ điều hành CentOS 6.7 (64-bits)
 • Thông tin truy cập SSH vào hệ điều hành ở trên cổng giao diện người dùng
 • Thực hiện đăng nhập theo địa chỉ web https://[IP_VM]/wp-admin/ để cài đặt ban đầu với username là root, password giống password truy cập SSH. Sau khi cài đặt hoàn thành, bạn có thể truy cập trang WordPress theo địa chỉ https://[IP_VM]/ hoặc http://[IP_VM]/
 • Cấu hình DNS “bản ghi A” của tên miền trỏ đến địa chỉ [IP_VM]. Sau đó cấu hình “WordPress Address (URL)” và “Site Address (URL)” là địa chỉ tên miền DNS, thực hiện trên trang quản trị https://[IP_VM]/wp-admin/ à Settings à
 • Mật khẩu database MySQL được lưu tại file /root/.my.cf

Loại bỏ truy cập trang wp-admin

Để bảo mật cho trang WordPress, sau khi cấu hình hoàn chỉnh cần loại bỏ wp-admin bằng cách

 • Truy cập ssh vào server với tài khoản root
 • Tạo file backup: cp /etc/nginx/conf.d/*.conf /root/
 • Sửa vhost file trong thư mục /etc/nginx/conf.d/, loại bỏ đoạn cấu hình “location ^~ /wp-admin/”
 • Lưu cấu hình và chạy lại dịch vụ web: service nginx restart && service php-fpm restart

SSL

Trang wordpress có thể truy cập bằng http:// và https://. Mặc định https:// sử dụng chứng thực trên chính server bởi vậy mà mỗi khi truy cập https:// sẽ có cảnh báo trên trình duyệt

     Loại bỏ https://

 • Truy cập ssh vào server với tài khoản root
 • Xóa HTTPS vhost file: mv /etc/nginx/conf.d/wordpress_https.conf /root/
 • Khởi động lại dịch vụ: service nginx restart && service php-fpm restart

    Cài đặt chứng thực số

 • Mua chứng thực số cho domain
 • Truy cập ssh vào server với tài khoản root
 • Đổi file crt và server.key trong thư mục /etc/nginx/ssl/ bằng file của nhà cung cấp.
 • Khởi động lại dịch vụ: service nginx restart && service php-fpm restart

Was this article helpful?

Related Articles