CMC Cloud Server hỗ trợ những hệ điều hành nào?

CMC Cloud Server hỗ trợ những hệ điều hành:

Linux: Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora

Windows: Server 2008R2 ENTERPRISE, Server 2012R2

Ghi chú:  –  Khách hàng có thể upload ISO và cài hệ điều hành riêng nếu cần

– Tất cả hệ điều hành đều là phiên bản 64bit.

– Tất cả các bản Windows đều là bản dùng thử. Người dùng tự mua license để kích hoạt bản quyền.

– Chúng tôi thường xuyên cập nhật hệ điều hành mới trên hệ thống Cloud

Was this article helpful?

Related Articles