CMC API Connect

API (Application Programming Interface) là các phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng cung cấp khả năng truy xuất đến một tập lệnh các hàm hay dùng và từ đó có thể trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng.

Web API là một phương thức dùng để cho phép các ứng dụng khác nhau có thể giao tiếp, trao đổi dữ liệu qua lại. Dữ liệu được Web API trả lại thường ở dạng JSON hoặc XML thông qua giao thức HTTP hoặc HTTPS.

API thường ứng dụng vào đâu?

  • Web API: là hệ thống API được sử dụng trong các hệ thống website. Hầu hết các website đều ứng dụng đến Web API cho phép bạn kết nối, lấy dữ liệu hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu. Ví dụ: Bạn thiết kế chức nằng login thông Google, Facebook, Twitter, Github… Điều này có nghĩa là bạn đang gọi đến API của. Hoặc như các ứng dụng di động đều lấy dữ liệu thông qua API.
  • API trên hệ điều hành: Windows hay Linux có rất nhiều API, họ cung cấp các tài liệu API là đặc tả các hàm, phương thức cũng như các giao thức kết nối. Nó giúp lập trình viên có thể tạo ra các phần mềm ứng dụng có thể tương tác trực tiếp với hệ điều hành.
  • API của thư viện phần mềm hay framework: API mô tả và quy định các hành động mong muốn mà các thư viện cung cấp. Một API có thể có nhiều cách triển khai khác nhau và nó cũng giúp cho một chương trình viết bằng ngôn ngữ này có thể sử dụng thư viện được viết bằng ngôn ngữ khác. Ví dụ bạn có thể dùng Php để yêu cầu một thư viện tạo file PDF được viết bằng C++.

Kết nối đa đạng, triển khai nhanh chóng

API Connect kết hợp với dịch vụ Thoại của CMC Telecom hỗ trợ doanh nghiệp đang sử dụng các phần mềm của các hãng nổi tiếng như Salesforce, Microsoft, SAP, Oracle hay các CRM/ERP của các nhà phát triển trong nước như Getfly CRM, KiotViet, Misa CRM… có thể dễ dàng tải add-on CMC API Connect từ Appstore của ứng dụng, hoặc thông qua việc tích hợp SDK nhanh chóng theo template có sẵn, trong vòng không quá 10 phút Doanh nghiệp đã có thể kết nối sử dụng dịch vụ Thoại của CMC với đầy đủ tính năng như mô hình truyền thống mà không phải đầu tư thêm bất kỳ hạ tầng thiết bị tốn kém nào (Bao gồm tổng đài, điện thoại, IP phone, server, thiết bị truyền dẫn kết nối. Trừ kết nối Internet thông thường).

Gia tăng giá trị và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

Không chỉ có vậy, với nền tảng phân tích dữ liệu lớn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, CMC API Connect có chức năng như một Data Warehouse cho phép phân tích các nguồn dữ liệu khác nhau từ Mạng xã hội, từ các nội dung Internet và từ lịch sử người dùng di động… tích hợp với các ứng dụng của Doanh nghiệp để gia tăng thêm giá trị cho mỗi tác vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh một cách rõ ràng.

Các thành phần chính của nền tảng API Connect

  • Big Data Platform
  • REST/API Platform
  • CTI/Cloud PBX
  • API Security
  • Data Sourcing
  • Apps

 

 

Minh họa tích hợp API Connect với các big CRM

 

Was this article helpful?

Related Articles