CMC Cloud có làm hợp đồng hay không?

Câu trả lời là

Bạn có thể tới trực tiếp văn phòng hoặc ký hợp đồng online hoặc cung cấp các thông tin tới bộ phận Kinh doanh để làm hợp đồng và chuyển qua bưu điện.

Vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin dưới đây về địa chỉ email cloud@cmctelecom.vn để tiến hành làm hợp đồng:

  • Tên doanh nghiệp/Họ tên cá nhân: …………………………………………………………………….
  • Mã số thuế/ Số Chứng Minh Thư: ………………………………………………………………………..
  • Địa chỉ Đăng ký kinh doanh/ Địa chỉ thường trú: ………………………………………………….
  • Họ tên người đại diện: …………………………………………………………………………………………
  • Địa chỉ nhận hóa đơn đỏ: …………………………………………………………………………………….
  • Số điện thoại người nhận: ……………………………………………………………………………………

Was this article helpful?

Related Articles