CMC Cloud có xuất hoá đơn đỏ hay không?

Câu trả lời là CÓ.

CMC Cloud xuất hóa đơn đỏ cho cả khách hàng Doanh nghiệp cũng như khách hàng Cá nhân. Để được xuất hóa đơn đỏ, vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin dưới đây về địa chỉ email cloud@cmctelecom.vn:

  • Tên doanh nghiệp/Họ tên cá nhân: …………………………………………………………………….
  • Mã số thuế/ Số Chứng Minh Thư: ………………………………………………………………………..
  • Địa chỉ Đăng ký kinh doanh/ Địa chỉ thường trú: ………………………………………………….
  • Họ tên người đại diện: …………………………………………………………………………………………
  • Địa chỉ nhận hóa đơn đỏ: …………………………………………………………………………………….
  • Số điện thoại người nhận: ……………………………………………………………………………………

 

Was this article helpful?

Related Articles