CMC Cloud hỗ trợ những hệ điều hành nào?

Hệ thống Cloud Server của CMC Telecom đã có sẵn 1 số hệ điều hành (template) đi kèm:

 • CentOS:
  • Bản CentOS 6.7
  • Bản CentOS 7.6
  • Bản CentOS đi kèm WordPress
  • Bản CentOS đi kèm OpenVPN
 • Ubuntu:
  • Bản Ubuntu 14.04
  • Bản Ubuntu 16.04
  • Bản Ubuntu 18.04
 • Debian:
  • Bản Debian 8
 • Fedora:
  • Bản Fedora 21
  • Bản Fedora 22
 • Windows Server:
  • Windows Server 2012 R2 Standard (bản Trial)
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter(bản Trial)
  • Windows Server 2016 R2 Standard (bản Trial)
  • Windows Server 2016 R2 Datacenter(bản Trial)
 • Ngoài ra nếu Quý khách muốn sử dụng các OS khác mà không có sẵn trên hệ thống, Quý khách hoàn toàn có thể upload file ISO lên hệ thống, cài đặt và sử dụng bình thường.

Was this article helpful?

Related Articles