Hiểu rõ thông số gói CMC Private Cloud VMware

CMC Private Cloud – VMware là hệ thống Cloud dùng riêng, sử dụng công nghệ ảo hóa VMware vSphere, giao diện vCenter quản lý thông qua network (public/private…) dùng trong một doanh nghiệp và không chia sẻ với người dùng ngoài doanh nghiệp đó.

Hiện CMC Cloud đang cung cấp các gói: Standard, Advanced, Premium có nhiều sự lựa chọn phù hợp cho Doanh nghiệp.

Hệ thống CMC Private Cloud VMware, được cấu hình Cluster HA, tối thiểu trên 02 Hosts (Server) vật lý, và cho phép 01 Host (Server) lỗi. VM trên hệ thống vẫn hoạt động ổn định.

VD: Gói Advanced, thông số: 84/40 vCore, 192/90G Ram có ý nghĩa như thế nào?

Thông số Chip Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-Core/28-vCore)

Tổng Resource của hệ thống gói Advanced

  • Tổng số vCore hệ thống: 84/40
  • Tổng số Ram hệ thống: 192/90

Trường hợp Cluster HA, 01 Host lỗi:

Để hệ thống Private Cloud VMware hoạt động ổn định trong trường hợp Cluster lỗi 1 Host (Server), dịch vụ và VM vẫn hoạt động ổn định, theo tỉ lệ 70% tài nguyên (CPU, Ram) còn lại của hệ thống.

Như vậy đối với gói Advanced, để hệ thống hoạt động ổn định, thì các thông số thể hiện như sau:

  • Tổng số vCore hệ thống ổn định: 84/40
  • Tổng số Ram hệ thống ổn định : 192/90

Các gói khác tương tự.

 

Was this article helpful?

Related Articles