Hướng dẫn cài đặt Agent CMC Cloud Backup – BaaS cho Linux

Bước 1: Kích Hoạt Tài Khoản

Sau khi nhận được thông tin khởi tạọ tài khoản từ dịch vụ CMC Cloud Backup – BaaS, người quản trị sẽ nhận được email yêu cầu kích hoạt tài khoản như sau:

Email nhận: noreply-abc@cloud.acronis.com

Tiêu đề email: Activate account như hình ảnh bên dưới

Thực hiện Click vào icon Activate account

Đặt password theo hướng dẫn và đúng yêu cầu gồm: ít nhất 6 ký tự, bao gồm chữ hoa và thường, có ít nhất một ký tự số

Sau khi đã đặt Password xong, Giao diện quản lý như sau:

Bước 2: Download Agent

Truy cập vào trình duyệt bằng tài khoản vừa được kích hoạt ở trên, thực hiện download agent để cài đặt cho Server Linux: Bạn có thể lựa chọn Agent dạng 32bit hay 64bit cho Server của mình.

Lưu ý: Việc Download giúp bạn Upload lên Server để cài đặt nhanh hơn, nhưng bạn cũng có thể lựa chọn dạng tải trược tiếp từ web (Dung lượng sẽ nhẹ hơn)

Bước 3: Cài Đặt

Đưa source vừa tải lên Server Linux:

Bạn đăng nhập thông tin vào Server Linux bằng SSH Secure Shell (hoặc bằng bất kỳ một phần mềm kết nối khác)

Sau khi Upload Source vừa tải về lên Server, bạn chờ để quá trình hoàn thành

Kiểm tra Version Server Linux:

# cat /etc/system-release

Kết quả:

CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)

(Theo yêu cầu từ Acronis, cần Version từ Linux version 2.6.35.6 and gcc version 4.5.1)

Nếu không tương thích version, bạn thực hiện lệnh # yum update để cập nhật version mới nhất

Cài đặt Agents

Từ giao diện, bạn gõ lệnh cài đặt để cài đặt, ví dụ:

[root@Server ~]# ./ Backup_Agent_for_Linux_x86_64.bin

Màn hình xuất hiện giao diện cài đặt

Nhập User và Password tài khoản để tiến hành cài đặt

Trong quá trình cái đặt, nếu Server Linux còn thiếu các packages thì bạn tiến hành làm theo hướng dẫn

Tiến trình cài đặt diễn ra

Trong quá trình cài đặt, bạn Click Next theo hướng dẫn. Tuy nhiên Linux có một số Packages bị thiếu, cũng như liên quan đến việc mở Port cho Server, thì hệ thống cài đặt sẽ khuyến cáo bạn như hình bên dưới:

Với các lỗi trên cần fix theo hướng dẫn

Kết quả sau khi cài đặt, bạn truy cập vào link https://baas.cloud.cmctelecom.vn

Các bước tiếp theo, bạn thực hiện thiết lập Plan Backup như sau:

Bước 4: Thiết Lập Chế Độ Backup

4.1 Chọn Máy Backup

4.2 Click Backup

Phần mềm hiện ra một bản thao tác

Đặt tên cho backup plan – Click vào icon bút chì để đặt tên theo mong muốn

4.2.1 WHAT TO BACK UP

Entire machine: Khi chọn kiểu backup mặc định này, thì bạn không cần phải thao tác các thao tác thêm nào trên dịch vụ.

Disk/volumes: Trong Linux có một số nguyên tắc khi chọn Disk/Volumes như sau:

 • /dev/hda Chọn volume đầu tiên trên kiểu đĩa chạy IDE hard disk.
 • /dev/sda Chọn volume đầu tiên trên kiểu đĩa chạy SCSI hard disk.
 • /dev/md Chọn volume đầu tiên trên kiểu đĩa chạy RAID hard disk

Files/folder:

Backup Full file hoặc thư mục.

Ví dụ: , Backup file file.txt trên volume /dev/hda3 mounted on /home/usr/docs, specify /dev/hda3/file.txt hoặc /home/usr/docs/file.txt.

 • /home Chọn thư mục chính của người dùng thường sử dụng.
 • /root Chọn thư mục gốc của người sử dụng.
 • /usr Chọn tất cả các thư mục và chương trình liên quan đến người dùng.
 • /etc Chọn các thư mục, tập tin cấu hình hệ thống.

Ví dụ:

[All Profiles Folder] chọn /home. Đây là thư mục mà tất cả thông tin của người dùng được sử dụng

4.2.3SCHEDULE

 • Monthly: Mỗi tháng 1 lần
 • Weekly: Mỗi tuần 1 lần
 • Daily: Mỗi ngày 1 lần
 • Hourly: Mỗi giờ 1 lần

Lưu ý: Tùy vào dữ liệu quan trọng và thay đổi, bạn có thể thiết lập thời gian backup để phù hợp.

4.2.4HOW LONG TO KEEP:

 • Thời gian giữ bản backup
 • By backup age: Giữ theo thời gian
 • By numbers of backup: Số bản backup cần giữ (tối đa 100 bản)
 • Keep backups indefinitely: Giữ lại toàn bộ các bản backup

4.2.5 REPLICATION

Nếu bạn bật tính năng replication lên thì mỗi bản backup sẽ được copy tới 2 location (nơi lưu trữ) tức thì (Từ data tới Local tới Cloud Storage)

Việc sử dụng tính năng này, là phù hợp theo khuyến cáo backup data theo nguyên tắc 3-2-1

4.2.6 ENCRYPTION

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên sử dụng tính năng này để mã hóa toàn bộ các dữ liệu trước khi backup lên Cloud Storage. Đây cũng là lớp bảo mật thứ 2 của dịch vụ.

Lưu ý: Key mã hóa này yêu cầu khách hàng phải lưu lại, đảm bảo cho việc recover dữ liệu khi cần, nếu không nhớ key này, nhà cung cấp dịch vụ cũng không thể khôi phục được.

Sau khi đã hoàn tất các việc khởi tạo Plan backup, bạn có thể để hệ thống đến giờ sẽ start lịch backup, hoặc có thể thực hiện thủ công việc RUN NOW để chạy lệnh backup Full lần đầu.

 

Was this article helpful?

Related Articles