Hướng dẫn cài đặt Agent CMC Cloud Backup – BaaS cho VMware

Bước 1: Kích Hoạt Tài Khoản

Sau khi nhận được thông tin khởi tạọ tài khoản từ dịch vụ CMC Cloud Backup – BaaS, người quản trị sẽ nhận được email yêu cầu kích hoạt tài khoản như sau:

Email nhận: noreply-abc@cloud.acronis.com

Tiêu đề email: Activate account như hình ảnh bên dưới

Thực hiện Click vào icon Activate account

Đặt password theo hướng dẫn và đúng yêu cầu gồm: ít nhất 6 ký tự, bao gồm chữ hoa và thường, có ít nhất một ký tự số

Sau khi đã đặt Password xong, Giao diện quản lý như sau:

Bước 2: Download Agent

Truy cập vào trình duyệt bằng tài khoản vừa được kích hoạt lên, Click biểu tượng thực hiện download agent để cài đặt cho Vmware

Lưu ý: Bạn có thể tải Agent này để cài đặt cho Host hoặc trên vCenter của hệ thống VMware: Tham khảo chi tiết thêm tại hướng dẫn trong phần About của https://baas.cloud.cmctelecom.vn

Bước 3: Cài Đặt

Hệ thống Ảo hóa VMware có hệ thống quản lý các VM (Virtual Machine) là vCenter (Hoặc Host), nên chỉ cần bạn cài Agents lên sau đó có thể thực hiện chọn từng VMs để backup.

Đăng nhập tài khoản backup

Thông tin vCenter (Host)

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì tiến trình cài đặt diễn ra (khoảng vài phút)

Giao diện đăng nhập vào hệ thống (https://baas.cloud.cmctelecom.vn), lúc này bạn sẽ thấy toàn bộ các VM và các Host do vCenter quản lý.

Lúc này tất cả các Host, cũng như VMs vẫn đang có trạng thấy (status) là Not protected

Để backup cho VMs nào, bạn chọn vào từng VM và thực hiện Backup cho VM đó theo các kế hoạch như sau:

Bước 4: Thiết Lập Chế Độ Backup

4.1 Chọn Máy Backup

4.2 Click Backup

Phần mềm hiện ra một bản thao tác

Đặt tên cho backup plan – Click vào icon bút chì để đặt tên theo mong muốn

4.2.1 WHAT TO BACK UP

  • Entire machine: Khi chọn kiểu backup mặc định này, thì bạn không cần phải thao tác các thao tác thêm nào trên dịch vụ.
  • Disk/volumes: Phần chi tiết bạn muốn backup một ổ đĩa nào trên máy chạy.

Lưu ý: Khi backup từ VMs chỉ có lựa chọn backup nguyên VM hoặc cấp độ Disk

4.2.2 SCHEDULE

  • Monthly: Mỗi tháng 1 lần
  • Weekly: Mỗi tuần 1 lần
  • Daily: Mỗi ngày 1 lần
  • Hourly: Mỗi giờ 1 lần

Lưu ý: Tùy vào dữ liệu quan trọng và thay đổi, bạn có thể thiết lập thời gian backup cho phù hợp

4.2.3 HOW LONG TO KEEP:

  • Thời gian giữ bản backup
  • By backup age: Giữ theo thời gian
  • By numbers of backup: Số bản backup cần giữ (tối đa 100 bản)
  • Keep backups indefinitely: Giữ lại toàn bộ các bản backup

4.2.4 REPLICATION

Nếu bạn bật tính năng replication lên thì mỗi bản backup sẽ được copy tới 2 location (nơi lưu trữ) tức thì (Từ data tới Local — tới Cloud Storage).

Việc sử dụng tính năng này, là phù hợp theo khuyến cáo backup data theo nguyên tắc 3-2-1

4.2.6 ENCRYPTION

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên sử dụng tính năng này để mã hóa toàn bộ các dữ liệu trước khi backup lên Cloud Storage. Đây cũng là lớp bảo mật thứ 2 của dịch vụ.

Lưu ý: Key mã hóa này yêu cầu khách hàng phải nhớ, đảm bảo cho việc recover dữ liệu khi cần, nếu không nhớ key này, nhà cung cấp dịch vụ cũng không thể khơi phục được

Sau khi đã hoàn tất các việc khởi tạo Plan backup, bạn có thể để hệ thống đến giờ sẽ start lịch backup, hoặc có thể thực hiện thủ công việc RUN NOW để chạy lệnh backup Full lần đầu.

 

Was this article helpful?

Related Articles