Hướng dẫn đăng ký CMC CLOUD

Bạn truy cập vào trang https://cloud.cmctelecom.vn.

Nhập email, mật khẩu (password), số điện thoại rồi ấn vào “Đăng Ký”

Một thông báo thành công hiện ra.

Bạn hãy vào địa chỉ email đã đăng ký và kích hoạt tài khoản

Khi click vào link kích hoạt một thông báo thành công xuất hiện như hình.

Was this article helpful?

Related Articles