Hướng dẫn đăng ký CMC Storage S3

Để đăng ký dịch vụ CMC S3, trước tiên bạn cần đăng ký một tài khoản dịch vụ CMC Cloud

https://blog.cloud.cmctelecom.vn/knowledge-base/huong-dan-dang-ky-cmc-cloud/

Sau khi đăng ký thành công tài khoản dịch vụ CMC Cloud, bạn thực hiện các bước sau để đăng ký CMC S3:

Bước 1: Login vào portal quản trị dịch vụ CMC Cloud https://portal.cloud.cmctelecom.vn/

Bước 2: Click S3 ở Menu bên trái

Bước 3: Chọn gói dung lượng bạn muốn sử dụng. CMC S3 cho phép lựa chọn gói dung lượng theo block 100GB

Bên phải giao diện là thông tin hoá đơn tương ứng với gói dung lượng bạn đã chọn.

Bước 4: Đăng ký

  • Nếu chọn “Thanh toán ngay”, sau khi thanh toán, bạn có thể sử dụng dịch vụ ngay lập tức. Tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn thanh toán https://blog.cloud.cmctelecom.vn/article-categories/thanh-toan-2/
  • Bạn có thể chọn “Đăng ký dùng thử” để trải nghiệm dịch vụ. Nếu chọn phương thức này, sẽ cần xác nhận của kinh doanh để dịch vụ được kích hoạt.

Sau khi dịch vụ được kích hoạt, các chức năng của CMC S3 sẽ được hiển thị ở giao diện bên dưới.

Như vây là bạn đã đăng ký thành công dịch vụ CMC Storage S3.

Was this article helpful?

Related Articles