Hướng dẫn mount CMC S3 Storage trên Windows Server

Hướng dẫn mount CMC S3 Bucket trên Linux (CentOS, Ubuntu..), tại đây.

Để mount CMC S3 Storage trên Windows thành một Drive trong Windows thông qua giao diện Windows Explorer

Bước 1: Lấy các thông tin: Key, Secrect Key, Endpoint…để khai báo

Account Setting

Thiết lập S3 – Show Key

Show Key

Bước 2:

Download tools TNDRIVE về và cài đặt vào Windows Server

Chọn Add New Mapped Drive

Khai báo các thông tin: : Key, Secrect Key, Endpoint…

Add New Drive

Add new drive

Chọn Open

Như vậy là bạn đã mount xong CMC Storage S3 vào Windows Server

Chúc các bạn thành công!

 

Was this article helpful?

Related Articles