Hướng dẫn tạo và xóa Bucket trên CMC Storage S3

I.Hướng dẫn tạo CMC S3 Bucket

1.Đăng nhập vào giao diện quản trị của dịch vụ CMC Cloud https://portal.cloud.cmctelecom.vn/

2.Click BUCKETS ở menu bên trái, tiếp đó click Create Bucket

3.Đặt tên Bucket. Một số quy tắc đặt tên Bucket như sau:

  • Tên Bucket cần duy nhất trên CMC S3
  • Tên Bucket có thể dài từ 3 tới 63 ký tự, gồm chữ cái thường, số, dấu chấm và dấu gạch nối
  • Tên Bucket không được bao gồm chữ IN HOA
  • Tên Bucket không được dạng địa chỉ IP
  • Tên Bucket phải bắt đầu và kết thúc bằng ký tự thường hoặc số
  • Tên Bucket có thể là một hoặc một chuỗi các nhãn phân tách nhau bằng dấu “chấm” (.). Mỗi nhãn phải bắt đầu và kết thúc bằng ký tự thường hoặc số.
  • Sau khi tạo Bucket không thể đổi tên

4.Click OK

5.Sau khi Bucket được tạo thành công, sẽ hiển thị ở giao diện list Bucket

II.Hướng dẫn xoá CMC S3 Bucket

1.Login giao diện quản trị dịch vụ https://portal.cloud.cmctelecom.vn/

2.Click Bucket ở menu bên trái giao diện web

3.Lựa chọn bucket muốn xoá sau đó chọn Delete

4.Tại cửa sổ xác nhận lại Bucket, cần nhập lại chính xác tên Bucket sau đó click OK

Một số lưu ý khi xoá Bucket:

  • Sau khi xoá Bucket, người dùng khác có thể sử dụng Bucket-name này
  • Xoá Bucket sẽ đồng thời xoá toàn bộ dữ liệu lưu trong Bucket
  • Thời gian xoá sẽ phụ thuộc số lượng Objects lưu trữ trong Bucket, không close cửa sổ trước khi thao tác xoá được hoàn tất.

 

Was this article helpful?

Related Articles