Hướng dẫn tích hợp CMC S3 Storage vào Nextcloud

Nextcloud là mã nguồn mở và là chương trình về lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trên nền tảng đám mây. Với Nextcloud bạn có thể xây dựng cho cá nhân hay doanh nghiệp một nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giống như Google Drive, Dropbox, One Drive…

Nextcloud cũng có thể tích hợp như một client với hệ thống Simple Storage, thay vì thao tác với các folder, file trên giao diện trang quản trị, bạn hoàn toàn có thể quản trị chung trên giao diện của Nextcloud hoặc Nextcloud apps trên điện thoại.

Bước 1: Lấy các thông tin: Key, Secrect Key, Endpoint…CMC S3 Storage, tại đây

Bước 2:  thực hiện tích hợp CMC S3 Storage vào Nextcloud:

Login vào trang quản trị Nextcloud

Chọn Setting

Trong phần Administrator Chọn External storage

Folder Name: Thư mục sẽ gắn bucket của CMC S3 Storage

External Storage: loại storage ngoài, với Simple Storage chúng ta lựa chọn Amazon S3

Authentication: Phương thức xác thực, chọn Access key

Configuration:

  • Bucket: Tên bucket khởi tạo ở trang Portal CMC Cloud
  • Hostname: s3.cloud.cmctelecom.vn
  • Port: 443
  • Region: hcm

Tích chọn Enable SSL, Enable Path Style.

Khai báo thông tin Key, Secret Key vào.

Chọn Save.

Vậy là chúng ta đã tích hợp thành công CMC S3 Storage vào Nextcloud, tại giao diện Files của Nextcloud giờ bạn sẽ thấy bucket mới được tích hợp vào giao diện quản trị, bạn có thể upload/download, copy, delete file và folder như ở giao diện quản trị CMC S3 Storage.

Chúc các bạn thành công!

 

Was this article helpful?

Related Articles