Hướng dẫn tích hợp CMC S3 Storage với WordPress

  • Để tiết kiệm không gian lưu trữ trên WordPress.
  • Giảm tải performance ( video, hình ảnh.. ) cho Server WordPress, và hướng tới tích hợp CDN hỗ trợ sau này.
  • Bạn có thể tích hợp thêm CMC S3 Storage vào WordPress.
  • Để kết nối, bạn cần cài đặt một WordPress Plugin (MediaCloud) hỗ trợ giao thức S3, các bước như sau:

Lấy các thông tin: Key, Secrect Key, Endpoint…để khai báo tại đây

Bước 1: Cài đặt Plugin MediaCloud

Tại giao diện quản trị WordPress, chọn PluginsAdd New

Tại ô search, bạn nhập MediaCloud, nhấn tìm kiếm và chọn Install Now và chờ cho quá trình cài đặt hoàn tất.

Sau khi cài đặt xong, chọn tiếp Activate để plugins hoạt động

Allow & Continue

Click Next

Chọn S3 Compatible

Chọn Next

Khai báo các thông tin Access Key, Secret Key, Bucket, Endpoint…

Bước 3: Thêm Region của vStorage.

Chọn Plugins – Plugin Editor.

Tại góc phải, bạn chọn đến Media Cloud và nhấn Select.

Tìm tới file ilab-media-tools/config/storage/s3.config.php và thêm thông tin Region của bucket đã tạo trên Storage tại mục options trong mcloud-storage-s3-region.

Sau khi thêm chọn Update File

Bước 4: Kiểm tra việc cấu hình

Sau khi cấu hình xong, ta có thể kiểm tra bằng cách tải 1 file lên WordPress

Sau khi upload file, di chuột vào biểu tượng đám mây ở trên file. Thông tin file trên CMC S3 Storage sẽ được hiển thị

Trên Portal CMC S3 Storage, kiểm tra file đã được upload

Như vậy, chúng ta đã thực hiện tích hợp xong CMC S3 Storage với WordPress.

Chúc các bạn thành công.

 

Was this article helpful?

Related Articles