Hướng dẫn xóa dung lượng lưu trữ – BaaS

I.Mục đích

Giúp khách hàng chủ động trong việc quản lý dung lượng lưu trữ (Storage) mà khách hàng đang thuê, đảm bảo tiết kiệm, nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu lưu giữ cần thiết khi khôi phục.

Khách hàng chủ động thực hiện, không cần phải liên hệ với nhà cung cấp.

II.Thực hiện:

Đăng nhập vào Portal quản lý CMC Cloud Backup – BaaS: https://baas.cloud.cmctelecom.vn/

Nhập thông tin user / password

Chọn Backup – Chọn vào vào thiết bị bạn muốn xóa dung lượng

Chọn Delete

Việc xóa này là bạn xóa toàn bộ lưu trữ của Plan, Ví dụ máy tính có ngày 28/12/2019.

Lưu ý:

  • Việc bạn xóa storage này là xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục lại được.
  • Một máy (thiết bị) có thể tạo nhiều plan để backup, vì vậy cần chọn Plan để xóa.
  • Nếu muốn giảm dung lượng, nhưng chỉ có một plan, thì cần tạo một plan backup trước, sau đó mới tiến hành xóa plan cũ.
  • Nếu bạn chọn vào máy cần xóa, nhưng có phần Incomplete (backup bị lỗi, hoặc không thành công), thì bạn chọn vào để xóa phần này.

 

Was this article helpful?

Related Articles