Kích hoạt Versioning trên CMC Storage S3

Versioning là gì?

Versioning cho phép bạn bảo quản, truy xuất và khôi phục mọi phiên bản của mọi đối tượng được lưu trên CMC S3 Bucket. Sau khi bạn kích hoạt Versioning cho Bucket, CMC S3 lưu trữ các đối tượng hiện hành bất kể khi nào bạn thực hiện một thao tác PUT, POST, COPY, or DELETE trên các đối tượng này. Mặc định, các GET request sẽ truy xuất phiên bản được ghi gần nhất. Có thể truy xuất các phiên bản cũ hơn của một đối tượng đã bị ghi đè hoặc xóa bằng cách xác định phiên bản trong request.

Kích hoạt versioning như thế nào?

1.Đăng nhập vào giao diện quản trị của dịch vụ CMC Cloud: https://portal.cloud.cmctelecom.vn/

2.Click BUCKETS ở menu bên trái, click vào Bucket muốn kích hoạt versioning

3.Tại giao diện quản lý Bucket, click Properties

4.Mặc định tính năng Versioning sẽ ở trạng thái disabled, click vào để thực hiện change trạng thái.

5.Chọn Enable versioning và Save

Trạng thái chuyển từ Disabled sang Enabled thể hiện việc kích hoạt thành công

Kiểm tra tính năng Versioning sau khi kích hoạt

List danh sách các Objects (files) trong Bucket

Đặt tên 1 file ảnh với nội dung khác nhưng vẫn sử dụng tên cũ “CMC Storage S3.jpg”

Thực hiện tải file “CMC Storage S3.jpg” mới lên demo-bucket

Tại giao diện list Objects, một số thông tin khác đã được update như dung lượng file, thời gian tải file.

Click vào để show chi tiết Object. Click Latest version sẽ hiển thị các tất cả các phiên bản của Object. Click vào phiên bản tương ứng muốn view.

Mỗi Object sẽ được gắn thêm thông tin VersionID

Mỗi phiên bản là một file độc lập với những thông số độc lập.

Xoá một phiên bản như thế nào?

Có thể xoá một phiên bản Object riêng biệt. Tại giao diện list các phiên bản, chọn phiên bản muốn xoá và click Delete

Nếu muốn xoá toàn bộ các phiên bản của Object, tại giao diện list objects, chọn Object muốn xoá, click Actions và chọn Delete

 

Was this article helpful?

Related Articles