Mô hình hạ tầng và cấu hình server khi cài đặt SAP ERP số lượng < 50 users

1. Yêu cầu đầu vào

 • Số lượng user: <50 users
 • Application: SAP S/4HANA 1909
 • Database: HANA 2.0

2. Giải pháp phần cứng

Mô hình logic hạ tầng SAP cho sản phẩm SAP S/4HANA

Cụm hệ thống S/4HANA bao gồm 03 môi trường:

 • DEV: Môi trường phát triển, cấu hình
 • QAS: Môi trường kiểm thử, đào tạo
 • PRD: Môi trường vận hành chính thức
  • Cluster cho cụm DB với HANA Replication active-standby
  • Cluster cho cụm APP với Redhat Cluster (pacemaker) active-active

Ngoài ra, còn có các hệ thống khác:

 • Hệ thống Solution Manager: Thành phần không bắt buộc. Quản lý việc monitoring, đánh giá performance cho các hệ thống SAP landscape
 • Dịch vụ SAProuter/SAP Webdispatcher: Hoạt động như Proxy để giao tiếp người dùng với hệ thống, hệ thống SAP với SAP Support

3. Thông số cấu hình máy chủ

Cấu hình đề xuất chi tiết cho từng máy chủ với giả thiết ảo hóa. Nếu thay bằng máy chủ vật lý, cần có cấu hình tương đương RAM; tỉ lệ cho CPU là 2 x vCPU = 1 core vật lý

STT Environment Server name vCPU RAM (GB) Disk OS (GB) Disk DATA (GB)
1 DEV S/4HANA APP+DB 20 160 100 500
2 QAS S/4HANA APP+DB 20 160 100 500
3 PRD SAP HANA DB (Active) 32 256 100 1500
4 SAP HANA DB (Standby) 32 256 100 1500
5 S/4HANA APP1 8 32 100 200
6 S/4HANA APP2 8 32 100 200
7 SOLMAN Solution Manager 8 32 100 500
8 PROXY SAProuter

SAP Webdispatcher

2 8 100  
Total 130 936 800 4900

Các lưu ý:

 • SAP HANA 2.0 chỉ hỗ trợ ảo hóa VMware vSphere 6.5 trở lên, hệ điều hành Redhat Enterprise Linux 7.x hoặc SUSE Linux Enterprise 12.x
 • Để hỗ trợ cài đặt được SAP HANA 2.0 cần CPU Xeon E5 v3 trở lên
 • Sử dụng SAN Storage cho phần “Disk DATA”

Was this article helpful?

Related Articles