Private Cloud là gì ?

I. Private Cloud (on VMware)

Là hệ thống Cloud, quản lý thông qua network (public/private…) dùng trong một doanh nghiệp và không chia sẻ với người dùng ngoài doanh nghiệp đó..

1. Server (Compute/Host/Node)

2. CPU (vCores)

3. RAM (RAM)

4. Storage (HDD: SAS/SSD)

5. Hypervisor

II. Kiến trúc hệ thống

III. Những lợi ích

  1. Hạ tầng độc lập, riêng biệt.
  2. Quản lý tập trung, vận hành đơn giản.
  3. Khai thác tối đa hiệu suất tài nguyên.
  4. Tiết kiệm chi phí, không gian chỗ đặt.
  5. Tính sẵn sàng cao. Giảm thiểu downtime hệ thống.
  6. Rút ngắn thời gian trong việc triển khai dịch vụ.
  7. Dễ dàng bảo trì, nâng cấp, mở rộng hệ thống.
  8. Bảo mật hơn nhờ hệ thống Security Group tích hợp.

CMC Cloud

Was this article helpful?

Related Articles