Streaming as a service (SaaS) – Công nghệ truyền phát video trực tuyến trên nền tảng đám mây

https://techvccloud.mediacdn.vn/zoom/650_406/2019/10/10/streaming-as-a-service-saas-1570693309826166944280-crop-1570693315540132021512.jpg

Phát trực tuyến như một Dịch vụ – Streaming as a service (SaaS) là khái niệm được phân nhánh từ Phần mềm như một Dịch vụ – Storage as a service, cùng gọi tắt là SaaS. Đây là một giải pháp mang tính toàn cầu tích hợp nhiều dịch vụ giúp giảm tải cho quá trình phát trực tuyến vào đám mây.

Những lợi thế ích chính của giải pháp Streaming as a service là tính linh hoạt và khả năng mở rộng theo mô hình pay-as-you-go (chỉ trả tiền cho những gì sử dụng) như các dịch vụ đám mây phổ biến hiện nay. Một số lợi thế nổi bật hấp dẫn khác của loại hình dịch vụ này có thể kể đến là giá rẻ và tính chất tự phục vụ của nền tảng đám mây. Infographic sau đây sẽ giúp bạn hiểu cơ bản về nền tảng Streaming as a service này.

[Infographic] Streaming as a service (SaaS) – Công nghệ truyền phát video trực tuyến trên nền tảng đám mây - Ảnh 1.

Streaming as a service (SaaS) – Công nghệ truyền phát video trực tuyến trên nền tảng đám mây

Nguồn tổng hợp.

Was this article helpful?

Related Articles