Tìm hiểu buffer là gì?

https://techvccloud.mediacdn.vn/zoom/650_406/2018/11/16/buffer-la-gi-1542354770475841487898-crop-15423547739822045072698.jpg

Buffer là vùng lưu trữ dữ liệu tạm thời trong khi chờ để được chuyển đến một vị trí khác. Buffer thường nằm bên trong ổ RAM máy tính. Buffer được phát triển để ngăn chặn sự tắc nghẽn dữ liệu khi gửi đi từ một port.

Buffer cho phép mỗi một thiết bị hay quy trình có thể hoạt động mà không bị ảnh hưởng hoặc tác động bởi các thiết bị hoặc chương trình khác.

Để buffer hoạt động có hiệu quả, size của buffer và các thuật toán dùng để di chuyển dữ liệu vào và ra khỏi buffer cần phải được designer cho buffer đó xem xét cụ thể.

Giống như bộ nhớ đệm cache, buffer là một “điểm lưu giữ trung gian” nhưng không tồn tại đủ lâu để đẩy nhanh tốc độ của một hoạt động trong sự phối hợp giữa các hoạt động riêng lẻ.

Thuật ngữ này được sử dụng cả trong lập trình và phần cứng.

Trong lập trình, buffer có thể được hiểu là việc cần thiết phải sàng lọc dữ liệu từ vị trí đích dự định để dữ liệu có thể được chỉnh sửa hoặc xử lý trước khi chuyển sang một tệp hoặc cơ sở dữ liệu thông thường.

Nguồn tổng hợp.

Was this article helpful?

Related Articles