Tốc độ mạng Cloud Server là bao nhiêu?

  • Mạng nội bộ giữa các VM trên cùng hệ thống, cùng Data Center là: 100Gbps (miễn phí).
  • Mạng ra ngoài Internet của mỗi 1 VM là: 500Mbps  dedicated– miễn phí. (có thể nâng cấp lên tối đa 20Gbps, có tính phí 300,000 VNĐ/100Mbps/tháng).

Was this article helpful?

Related Articles