Tốc độ mạng của Cloud Server là bao nhiêu?

Tốc độ mạng của CMC Cloud Server thuộc vào hàng đầu tại Việt Nam

Mạng nội bộ giữa các Server: 10Gbps.

Mạng ra ngoài Internet (Share): 100Mbps (miễn phí) (có thể nâng cấp lên tối đa 5Gbps, có tính phí).

Ps : Giá hiện tại cho 100Mbps trong nước tăng thêm là 300.000 vnđ/tháng

            Quốc tế 10Mpbps /5Mbps

            Khách hàng muốn kiểm tra băng thông của VM có thể lên trang http://speedtest.net

Hỏi: băng thông share vậy nếu các khách hàng khác dùng hết băng thông thì VM của tôi sẽ như thế nào?

Trả lời: 100Mbps là băng thông giới hạn trên mỗi cổng internet của VM, tuy nhiên băng thông tổng kết nối ra ngoài internet hệ thống Cloud của CMC lớn hơn nhiều (2G) và sẽ tăng thêm khi lượng VM sử dụng tài nguyên internet tăng thêm. Việc này đảm bảo khách hàng không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Hỏi: Tôi có truy cập từ xa nếu Cloud Server bị mất kết nối mạng không?

Trả lời: Chúng tôi cung cấp giao diện console HTML5 cho phép khách hàng truy cập trực tiếp Server như ngồi ngay trên màn hình máy tính mà Server không cần kết nối mạng

Was this article helpful?

Related Articles