Vấn đề cài lại hệ điều hành cho Cloud Server

CMC portal cho phép khách hàng có thể cài lại, thay đổi hệ điều hành của Server đơn giản ngay trên giao diện web với thời gian trong vòng 1 phút.

Hỏi: Dữ liệu cũ của VM có còn không

Trả lời: Việc đổi hệ điều hành sẽ xóa dữ liệu cũ của VM, trong trường hợp nếu khách hàng muốn giữ lại dữ liệu cũ thì khách hàng sẽ phải tạo snapshot (Ảnh chụp) của VM.

Hỏi: Khách đổi từ linux sang window thì có sử dụng dữ liệu trên ổ linux cũ được không

Trả lời: trong trường hợp này khách hàng phải copy dữ liệu từ hệ thống Linux sang window bằng cách

  • Tạo VM mới từ ảnh chụp dữ liệu Linux và copy dữ liệu sang VM window mới

Quý khách vui lòng liên hệ Admin để được hỗ trợ copy dữ liệu

Was this article helpful?

Related Articles